ถ้วยรางวัลซิลเวอร์ BA-6034

ถ้วยรางวัลซิลเวอร์
รหัส BA-6034
ขนาด SIZE A 28x18x7 cm. : ราคา 800
ขนาด SIZE B 26x15x7 cm. : ราคา 700
ขนาด SIZE C 23x13x7 cm. : ราคา 600
ขนาด SIZE D 21x31x7 cm. : ราคา 500